Ruimte zoekt Ruimte

Lancering Ruimte zoekt Ruimte platform: www.ruimtezoektruimte.nl

LANGERAK • Begin 2018 heeft Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer het platform “Ruimte zoekt Ruimte” gelanceerd. Het platform Ruimte zoekt Ruimte is opgezet om “eigenaren van percelen met overtollige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt” en “eigenaren die een tekort hebben aan vierkante meter te slopen/verwijderen bebouwing, kassen en/of sierteelt” samen te brengen en gezamelijk tot een win win-situatie te komen.

Het platform is dusdanig opgesteld dat zowel eigenaren met overtollig als eigenaren met een tekort aan te slopen vierkante meters kunnen profiteren van een ruimte-voor-ruimte ontwikkeling. Door de bemiddeling is het mogelijk dat één eigenaren, voor een financiële vergoeding, overtollige vierkante meters sloopt en dat een andere eigenaar op een andere locatie een compensatiewoning kan realiseren. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. zal gedurende de ontwikkeling zorg dragen voor de ruimtelijke procedures.

Bent u voornemens gebruik te maken van de Ruimte voor Ruimte-meters en een (compensatie)woning te realiseren, maar komt u sloopmeters tekort om uw bouwrecht compleet te maken? Of bent u voornemens overtollige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt aan te bieden tegen een vergoeding?

Kijk dan op www.ruimtezoektruimte.nl
of neem direct contact op via 0184 - 600 240.

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer