Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer
Snellere afwikkeling aanvraag(tijdelijke) omgevingsvergunning

Bent u in het bezit van een (agrarisch) bedrijfspand of een ander pand en wilt u het pand in de toekomst voor een andere functie gaan gebruiken (bijvoorbeeld wonen)? Bent u voornemens een (bedrijfs)pand te kopen ten behoeve van een ander gebruik dan de bestaande functie? In de meeste gevallen staat de gemeente een functiewijziging van een gebouw niet direct toe, omdat de beoogde nieuwe functie van het gebouw niet is toegestaan volgens de regelgeving van het bestemmingsplan.

Functiewijzigingen van bestaande gebouwen zijn echter niet uitgesloten. Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Voorheen nam de afwikkeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de functiewijziging van een bestaand gebouw enkele maanden in beslag.

Onder meer door het laten vervallen van de beperking dat de oppervlakte van de transformatie niet meer dan 1500 m2 mag bedragen en het aantal woningen mag toenemen, kunnen aanvragen om een omgevingsvergunning voor functiewijzigingen van bestaande gebouwen vanaf heden via de reguliere voorbereidingsprocedure worden afgewikkeld. Dit betekent concreet dat uw aanvraag om een omgevingsvergunning binnen 8 weken wordt afgehandeld door de betreffende gemeente.

Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning. Bent u bijvoorbeeld voornemens het agrarisch bedrijf over te dragen, zodat u in relatie tot de bedrijfsoverdracht in de bestaande agrarische bebouwing een tweede woning wilt realiseren? De afwikkeling van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke tweede woning is vanaf heden sneller geregeld. Het is momenteel niet meer noodzakelijk om de tijdelijke behoefte uw plannen aan te kunnen tonen.

Kortom, heeft u plannen om (tijdelijk) de bestaande functie een pand te wijzigen? Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V. helpt u graag met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Wij ontzorgen u met het eventueel opstellen van een ruimtelijke onderbouwing van het (bouw)plan en de communicatie met de betreffende gemeente.

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer