Hoe lang duurt het om een bestemmings-planprocedure te doorlopen?

Een bestemmingsplanprocedure bestaat uit een aantal stappen. Voor een aantal van deze stappen zijn termijnen vastgelegd in de wet.
Kennisgeving voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan met ontwikkelingen.

 • Opstellen bestemmingsplan (door Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.) termijn in overleg met opdrachtgever (ca. 4 tot 6 weken):
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan (afdeling 3.4 Awb) (6 weken)
 • Besluit tot vaststelling binnen 12 weken na terinzagelegging. (12 weken)
 • Bekendmaking besluit tot vaststelling bestemmingsplan (2-7 weken, afhankelijk of zienswijze is ingediend door hoger bestuursorgaan)
 • 2 weken na vaststelling, standaard;
 • 6 weken na vaststelling, indien door gedeputeerde staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze niet is overgenomen of indien bij de vaststelling wijzigingen in het plan zijn aangebracht, anders dan op grond van een zienswijze van gedeputeerde staten of de inspecteur;
 • 7 weken na vaststelling, indien gedeputeerde staten of de minister een reactieve aanwijzing hebben gegeven.
 • Bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage. (6 weken).
 • Eventueel bij beroep behandeling door de Raad van State (min. 12 maanden)
 • Bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn
  Ik heb een perceel grond of een gebouw en overweeg ontwikkeling, wat zijn de mogelijkheden?
  Indien u overweegt om uw perceel of uw gebouwen te (her)ontwikkelen staat Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. u graag bij, door het verzorgen van vrijblijvend advies.
Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer