Polderkwaliteit

Polderkwaliteit, de stedenbouwkundige afdeling van adviesbureau Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V., beschikt over een ruime ervaring op het gebied stedenbouwkundige visies, structuurvisies, verkavelingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, master- en ontwikkelplannen.

Wij werken voor diverse opdrachtgevers, zoals ontwikkelaars, bouwers, gemeenten en particulieren, op uiteenlopende schaalniveaus, van een beeldkwaliteitsplan voor een bouwkavel tot een stedenbouwkundige visie voor een woonwijk. Wij helpen u graag met het opstellen en/of uitwerken van een weloverwogen integraal plan voor uw stedenbouwkundig of ruimtelijk vraagstuk in stad, dorp of platteland!  

Met onze uitgebreide expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, projectontwikkeling en -management brengt Polderkwaliteit creativiteit, wet- en regelgeving en praktijkkennis samen tot een weloverwogen integraal én uitvoerbaar eindproduct.

Voor en na

Voor

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer