Ruimtelijke ordening

Of het nu gaat om het aanvragen van een reguliere omgevingsvergunning, het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, bestemmings- of wijzigingsplan, Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft een uitgebreide expertise op het gebied van vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke ordening.

Door middel van moderne software en expertise op het gebied van bestemmingsplanregels voorzien onze adviseurs u van een bestemmingsplan met GML-dataset dat voldoet aan alle digitale eisen die de wetgever hieraan stelt.

De wet- en regelgeving maakt het steeds ingewikkelder een initiatief gerealiseerd te krijgen. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Heeft u bouwplannen of dient uw bestemming aan het door u gewenste gebruik te worden aangepast, wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en de best passende procedure.

Het gehele proces van het opstellen van een principeverzoek tot het benodigde ruimtelijk plan met bijbehorende milieukundige onderzoeken nemen wij u uit handen.

Uiteraard gaan wij praktisch om met de initiatieven en proberen de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Wij hanteren voor onze diensten een scherp tarief, vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

“Wij gaan praktisch om met de initiatieven
en proberen de kosten zo beperkt mogelijk
te houden.”

Nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart worden vandaag de dag steeds kritischer bekeken. Dit betekent echter niet dat de regio op ‘slot’ zit. De huidige wet- en regelgeving biedt voldoende mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.

Wel worden er aanvullende kwaliteitseisen gesteld aan de planvorming.

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is hierbij leidraad en een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing de sleutel.
Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V. stelt voor u een beeldkwaliteit- en/of landschappelijk inpassingsplan op, zodat uw ontwikkelingsplan op een passende manier in het landschap kan worden gerealiseerd.

Neem vrijblijvend contact op
Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer