Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer
Vrijkomende agrarische bebouwing

De afgelopen decennia ziet men een afname van het aantal agrarische bedrijven in Nederland. De komende jaren zal deze trend zich verder voortzetten. De vraag is: Wat doen we met de vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing?De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard spelen in op het hergebruik van voormalige agrarische bebouwing door binnen het bestaande bebouwingsvolume functies toe te staan die geen belemmeringen met zich meebrengen voor bedrijfsvoering van omliggende (agrarische) bedrijven en niet tot overlast leiden voor de omgeving, waaronder geluids- en verkeersoverlast.

Bent u voornemens het agrarische bedrijf te beëindigen of staat u op het punt om een voormalig agrarisch bedrijf te kopen? Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V. zoekt graag met u mee naar de mogelijkheden voor de invulling van de vrijkomende agrarische bebouwing. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer