't Waaltje

Update juli 2019:

START VERKOOP SEPTEMBER 2019

De brochure, de prijslijst en inschrijfmogelijkheden vindt u terug op:
www.waaltjepapendrecht.nl

't Waaltje, ooit een bruisend tuincentrum, staat een aantal jaar leeg. Om leven te blazen in het kavel, dat aan twee zijdes grenst aan de Tiendzone, is besloten het gebied te ontwikkelen voor woningbouw.

Van der Padt ontwikkelingen B.V., in samenwerking met Van den Heuvel Projectontwikkeling B.V., gaan ter plaatse 9 vrije kavels realiseren van circa 1.000 m² - 1.600 m² per kavel. 

Huidige situatie

Thans bestaat het plangebied uit een (bijna) volledige verhard perceel met daarop het deels afgebroken tuincentrum. Hierdoor is het plangebied slecht binnen de Tiendzone, een zeer groene omgeving aan de oosten en westzijde van het perceel.

Toekomstige situatie

Om een optimale ruimtelijke kwaliteitswinst te bereiken wordt het plangebied op een passende wijze landschappelijk ingericht. Bij de uitwerking is rekening gehouden met streekeigen elementen van de Tienzone.

                    

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer