Wat is de termijn voor de behandeling van een omgevings-vergunning?

De nieuwe wet wabo stelt eisen aan de tijd die een gemeente mag gebruiken voor de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning. De termijn is afhaneklijk van de soort aanvraag. Een regulier aanvraag kent een maximale behandeltermijn van 8 weken en een bezwaartermijn van 6 weken. De uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning kent een behandeltermijn van 24 weken en een bezwaar termijn van 6 weken.

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer